DinsdagOchtendSport. - VanDrielSport.

VanDrielSports

Info?vandrielsport.nl
Ga naar de inhoud

DinsdagOchtendSport.

Sportgroepen.
Citaat uit een advertentie uit het Leidsch dagblad van  1966: "wie hebben n.a.v. een reportage over  het buikje j.l. zaterdag op de t.v. interesse ook aan sport te doen?  Gezamenlijk zullen we een sportinstructeur zoeken". Op de advertentie uit 1966 reageerde 14 heren en sportinstructeur  van de politie Joop Westbroek †. Jaren lang trainde Joop Westbroek  de mannen van allerlei pluimage. Tot heden ten dage sporten op de zaterdagochtend, op verschillende aanvangstijden groepen mannen. De naam van de groep: ZaterdagOchtendSport.

Een aantal heren vond de zaterdagochtend ontoereikend.  Op de dinsdagochtend wordt er onder mijn leiding  van 8:30 tot 9:30  in de 3  oktoberhal gesport.
De naam:DinsdagOchtendSport (DOS).
Onderdelen binnen de training:
 
  • warming-up, inlopen, wandelen.
  • losmakende oefeningen.
  • rug en buikoefeningen.
  • conditievormen ( minutenloopjes, piramideloopjes)
  • circuitvormen.
  • testloopjes.

Een vast onderdeel van de training is een partijje netvoetvolley.
VanDrielSports Jaap ter Haarsingel 34 2353 LV Leiderdorp 06-38305923
VanDrielSports - NL50 INGB 0008 3144 45 t.n.v. Van Driel Sports-KvK 28108308-BTW 0760.57.951B01
VanDrielSports - NL50 INGB 0008 3144 45 t.n.v. VanDrielSports-KvK 28108308-BTW NL001266108B79
Terug naar de inhoud